අපව අමතන්න

Tongdy Sensing Technology Corporation
ලිපිනය: ගොඩනැගිල්ල #8, අංක 9 ඩිජින් පාර, හයිඩියන් දිස්ත්‍රික්කය, බීජිං 100095, චීනය
දුරකථනය:+86 10 5973 8939

විද්යුත් තැපෑල:contact@tongdy.com

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න